Cenníkspracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 41,22 € / mesiac 50,38 € / mesiac
31 - 70 87,03 € / mesiac 119,09 € / mesiac
71 - 100 119,09 €/ mesiac 151,17 € / mesiac
101 - 150 174,08 €/ mesiac 224,46 € / mesiac
151 - 200 224,46 € / mesiac 293,17 €/ mesiac
201 - 300 329,82 € / mesiac 435,17 € / mesiac
301 - 400 435,17 € / mesiac 572,60 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
41,22 € 50,38 €

spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet účt. dokl. za mesiac jednoduché účtovníctvo podvojné účtovníctvo
do 30 50,38 €/ mesiac 64,12 € / mesiac
31 - 70 119,09 € / mesiac 137,43 € / mesiac
71 - 100 151,17 € / mesiac 192,38 € / mesiac
101 - 150 224,46 € / mesiac 284,00 € / mesiac
151 - 200 293,17 € / mesiac 375,62 € / mesiac
201 - 300 329,82 € / mesiac 554,28 € / mesiac
301 - 400 435,17 € / mesiac 627,34 € / mesiac
nad 400
za každých začatých 50 dokladov
50,38 € 64,12 €

Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
91,62 € / - jednoduché účtovníctvo
137,43 € / - podvojné účt.


spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov
(uvedené ceny sú bez 20% DPH)
počet zamestnancov Cena / zamestnanec
do 20 15,11 € / mesiac
21-50 13,74 € / mesiac
51-99 12,82 € / mesiac
nad 100 cena dohodou

Ekonomické, organizačné poradenstvo 32,07 € za kazdú začatú hodinu.

Cenník je platný od 01.10.2022