VEDENIE MZDOVEJ AGENDY

Ponúkame Vám možnosť takmer bezstarostného vedenia komplexnej mzdovej agendy t.j. od prihlásenia zamestnanca

ZOBRAZIŤ VIAC

VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame Vám možnosť takmer bezstarostného vedenia účtovníctva.

ZOBRAZIŤ VIAC

VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame Vám možnosť takmer bezstarostného vedenia účtovníctva.

ZOBRAZIŤ VIAC

na trhu SR pôsobíme od roku 2003.

Našim doterajším zákazníkom naďalej ponúkame rokmi overené služby za nezmenených podmienok. Veríme, že Vám naša ponuka pomôže riešiť Vaše požiadavky a potreby v oblasti miezd, účtovníctva a organizácie Vašej činnosti alebo iného nami ponúkaného servisu.
Novým zákazníkom umožňujeme využiť naše služby za ceny podľa cenníka. Cenník je platný pre tých zákazníkov,
ktorí s nami uzavrú zmluvný vzťah na aktuálne účtovné obdobie.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

Našim hlavným zámerom je uľahčiť, zefektívniť a sprehľadniť spoločnostiam
a podnikateľom ich činnosť

a odbremeniť ich od čo najväčšieho množstva administratívnych prác, ktoré zväčša brzdia možnosti rozvoja spoločnosti a umožniť im tak naplno venovať sa svojim aktivitám a hľadať ďalšie možnosti presadenia sa na trhu a tak zvyšovať svoj majetok. Na naplnenie nášho zámeru sme pre Vás vytvorili služby, ktoré vykonáme za Vás s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou a dovoľujeme si tvrdiť aj ekonomickou výhodnosťou.