KontaktJana Kohútová

mobil: 0905 235 834
e-mail: info@ecoconsult.sk

ECO-Consult s.r.o., Bieloruská 18, 821 06 Bratislava
Zapísané v OR pri Okr. súde Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 28935/B
IČO: 35 858 923