O násNa trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 2003. V súčasnosti poskytujeme kompletné účtovnícke a ekonomické služby, spracovávanie miezd a s tým súvisiace poradenstvo vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej správy a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia.

Našim hlavným zámerom je uľahčiť, zefektívniť a sprehľadniť spoločnostiam a podnikateľom ich činnosť a odbremeniť
ich od čo najväčšieho množstva administratívnych prác.

Klientom poskytujeme tieto služby s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou, flexibilitou a diskrétnym prístupom od prvotného zaevidovania účtovnej evidencie.

Štandardné zmluvné podmienky spolupráce sú uvedené v “Zmluve o poskytovaní služieb”,


Jana Kohútová

Konateľka spoločnosti