VEDENIE MZDOVEJ AGENDYMzdová agenda zahŕňa:

  • - výplatné listiny
  • - potvrdenia o príjmoch
  • - výpočty nemocenských dávok
  • - evidencia dovoleniek
  • - prehľady o vymeriavacích základochv - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • - podklady pre účtovníctvo
  • - mzdové listy
  • - evidenčné listy