VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVAVedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • - peňažný denník
  • - pokladničná kniha
  • - knihy pohľadávok a záväzkov
  • - evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
  • - evidencia a spracovanie DPH
  • - spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania